Hoe berekent u de reële kost van uw kantoren?

Naast de faciale huurprijs betaalt de huurder van een kantoorruimte over het algemeen ook:

 • de lopende kosten voor water, gas en elektriciteit,
 • de lopende onderhouds- en herstellingskosten: verwarmingstoestellen, meters, sanitair, buitenluiken, binnen- en buitenschilderwerken, tuinen enz.
 • de kosten voor de uitrusting van de mede-eigendom: kosten van de liften of van het onderhoudspersoneel voor de gemeenschappelijke delen,
 • de belastingen, taksen die verband houden met het gebruik van het kantoor:
  • De onroerende voorheffing (O.V.). In Brussel vertegenwoordigt de O.V. gemiddeld +/-41% van het geïndexeerde kadastraal inkomen.
  • De belasting op niet-residentiële oppervlakten, of eenvoudigweg de ‘Brusselse gewestbelasting’. Ze bedraagt € 8,7 per m² per jaar boven de eerste 300 m² zonder dat ze 14% van het herschatte K.I. mag overschrijden (ordonnantie van 23 juli 1992).
  • In Brussel heeft elke gemeente zijn eigen belastingreglement voor kantoren ontwikkeld. Ze bedraagt gemiddeld 14,55 euro per m² per jaar.
  • Boven een bepaald aantal parkeerplaatsen per gebouw is het mogelijk dat u belastingen moet betalen op de overtollige parkeerplaatsen. Afhankelijk van de zone varieert dat van 250 tot 450 euro/jaar per parkeerplaats.

De huurprijzen van bedrijfspanden worden uitgedrukt in €/m²/jaar, exclusief taksen en lasten. Dat omvat niet de andere kosten: borg, verzekeringen, registratie van het huurcontract enz.

 1. Jaarlijkse indexering van de huur
  In uw contract zullen de voorwaarden van de indexering vermeld staan: ze gebeurt gewoonlijk jaarlijks naar keuze, op de verjaring van de ondertekening van het contract of op een datum voorzien in het contract. De indexering van de huur volgt de evolutie van de officiële index van de consumptieprijzen (momenteel de gezondheidsindex).
 2. Borg
  De borg komt over het algemeen overeen met zes maanden huur exclusief taksen en exclusief vooraf te betalen lasten, maar kan in overleg ook bestaan uit een ander, door beide partijen vastgesteld bedrag.
  Er zijn 2 formules mogelijk:
  ofwel op een geblokkeerde rekening,
  ofwel in de vorm van een garantie op eerste verzoek van een bankinstelling (bankgarantie).
 3. Verzekeringen
  Ofwel verzekert de huurder zich voor zijn aansprakelijkheid (brand), ofwel draagt hij bij aan de door de verhuurder afgesloten verzekering met afstand van verhaal door de verzekeraar ten opzichte van de huurder.
  De huurder moet ook de inboedel van het kantoor verzekeren.
 4. Registratie van het huurcontract
  De registratie van het huurcontract beschermt de huurder ten opzichte van de nieuwe eigenaar. Eenmaal het huurcontract geregistreerd is, is het voor iedereen bindend. Dit wil zeggen dat in geval van verkoop of schenking van het gebouw de nieuwe eigenaar net als de vorige eigenaar het geregistreerde huurcontract moet naleven. Aan de andere kant heeft hij het recht om een niet-geregistreerde huurovereenkomst te beëindigen.
  De registratie van de huurcontracten van panden die niet bestemd zijn voor bewoning, is betalend en voor rekening van de huurder. Het registratierecht is vastgesteld op 0,2% van de belastinggrondslag, d.w.z. de cumulatieve bedragen van de huur en lasten die de huurder moet betalen gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst.
 5. Andere kosten om rekening mee te houden
  • Verhuiskosten.
  • Factuur van het internetabonnement.
  • Onderhoud van apparatuur (kopieerapparaten, printers, koffiemachines).
  • Inrichtingskosten: decoratie, reparatie (bespreekbaar met de verhuurder), apparatuur of technische aansluitingen en meubilair.

Zoals u ziet, zijn de werkelijke huurkosten veel hoger dan enkel de huur. Vandaar het belang om samen te werken met experten, zoals ESSET Letting & Sales, die bedrijven helpen die op zoek zijn naar kantoren om te huren en hun voorstellen aanpassen aan uw behoeften en financieringsmogelijkheden.

Een vraag? Bel ons op 02 340 24 88

Retour aux actualités