Algemene voorwaarden

(privacyverklaring inbegrepen)

 

Naam van het kantoor: CODABEL sprl

Maatschappelijke zetel:  Lesbroussartstraat 45, 1000 Brussel.

Adres van onze kantoren: Louizalaan 331, 1050 Brussel.

Telefoon, fax, e-mailadres

Tel: +32 (0)2 779.09.90

Fax: +32 (0)2 894.57.72

E-mail : contact@esset-pm.be

Ondernemingsnummer (Kruispuntbank van Ondernemingen)

KBO : 05 6175 1249

Contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit: “Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel”.
Controleorgaan: BIV, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel.
Beroepstitel: “BIV-erkend makelaar” of, in voorkomend geval, “stagiair-vastgoedmakelaar”, gevolgd door het BIV-nummer
BIV-erkend makelaar: : 509.557 (België)
Vermelding van het land waar de erkenning is verleend (in dit geval België)
Een verwijzing naar de deontologie van het BIV, wat u kunt doen door op uw website een link te creëren naar het Koninklijk Besluit van 27 september 2006 tot goedkeuring van de deontologische code van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV: www.biv.be

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Naam van het kantoor: CODABEL Management sprl

Maatschappelijke zetel:  Lesbroussartstraat 45, 1000 Brussel.

Adres van onze kantoren: Louizalaan 331, 1050 Brussel.

Téléphone, fax, adresse e-mail

Tel : +32 (0)2 779.09.90

Fax : +32 (0)2 894.57.72

E-mail : contact@esset-pm.be

Numéro d’entreprise (Banque-Carrefour des Entreprises)

KBO : 06 3582 9753

Contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit: “Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel”.
Controleorgaan: BIV, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel.
Beroepstitel: “BIV-erkend makelaar” of, in voorkomend geval, “stagiair-vastgoedmakelaar”, gevolgd door het BIV-nummer
BIV-erkend makelaar: : 509.557 (België)
Vermelding van het land waar de erkenning is verleend (in dit geval België)
Een verwijzing naar de deontologie van het BIV, wat u kunt doen door op uw website een link te creëren naar het Koninklijk Besluit van 27 september 2006 tot goedkeuring van de deontologische code van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV: www.biv.be

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PRIVACYVERKLARING

Laatste actualisering: 22 mei 2018

 

Deze website wordt beheerd door CODABEL in naam van onszelf, onze groepsvennootschappen, internationale partnerschappen en aangesloten organisaties (“CODABEL“, “wij“, “onze” of “ons“).

Uw privacy

Wij erkennen dat wanneer u ervoor kiest om ons informatie over uzelf te verstrekken, u erop vertrouwt dat wij op een verantwoorde manier handelen. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd wie we zijn, hoe we persoonsgegevens over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Dit geldt voor persoonsgegevens die we verzamelen via de Website of bij het aangaan van onze relatie of potentiële relatie met u (of uw organisatie) als leverancier, klant of zakenpartner.

Wat doen we?

CODABEL is sinds 2015 actief voor professionele internationale investeerders die op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden in België. Dankzij de kennis van de lokale vastgoedmarkt van zijn stichter Marius LEROUX en Bérenger DROUIN is CODABEL een overnamespecialist geworden die strategisch advies en ondersteuning biedt in alle fasen van het investeringsproces, van de financiering tot de commerciële onderhandelingen. Wanneer de overname is afgehandeld, helpt “CODABEL Management” bij het opwaarderen van het vastgoed door middel van een verstandig beheer en belangrijke initiatieven, waardoor zijn klanten handsfree kunnen investeren. Om zijn diensten van hoge kwaliteit open te stellen voor individuele investeerders, heeft CODABEL onlangs zijn ontwikkelingsafdeling gelanceerd: CODABEL Development met oplossingen op maat voor niet-professionele investeerders, met gegarandeerde prestaties. Vandaag is CODABEL een van de belangrijkste professionals op het gebied van vastgoedinvesteringen in de Benelux en creëert het een positieve impact en rendement op lange termijn voor zijn investeerders, partners en gemeenschappen. Voor meer informatie over ons kunt u terecht op https://esset-pm.be/over-codabel/?lang=nl van onze website.

Welke informatie verzamelen we?

Afhankelijk van uw relatie met CODABEL kunnen we persoonsgegevens over u verzamelen die in grote lijnen in de volgende categorieën vallen:

Gegevens die u vrijwillig verstrekt

Informatie over de website. U kunt onze website bezoeken zonder ons iets over uzelf te vertellen. In sommige gevallen kunnen we u echter vragen om ons vrijwillig wat persoonsgegevens te verstrekken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u zich wilt aanmelden voor het ontvangen van e-mails van ons, of als u een onderzoek wilt lezen, een evenement wilt bijwonen of wilt deelnemen aan een online forum dat van tijd tot tijd door ons wordt aangeboden, of als u zich registreert voor een online account dat door ons beschikbaar wordt gesteld, of als u contact met ons opneemt via de Website (in welke gevallen wij gegevens verzamelen zoals naam, e-mailadres, organisatie, land, postcode/postcode, functietitel, telefoonnummer(s), details van uw opmerking of vraag en gebruikersnaam/wachtwoord). Wanneer wij uw persoonsgegevens ontvangen, zullen wij deze veilig, rechtmatig en eerlijk behandelen.

 • Sollicitanten Wanneer u contact met ons opneemt in verband met de tewerkstellingskansen bij CODABEL, verzamelen we bepaalde gegevens in het kader van het aanwervingsproces (en, indien succesvol, uw tewerkstelling).
 • Gegevens die we verzamelen als u zaken met ons doet. Wij kunnen gegevens over u als individu (als gebruiker van de website of anderszins) verzamelen en verwerken wanneer u zaken doet met CODABEL als of namens een klant of potentiële klant, of als, of namens een verkoper, leverancier, consultant, professionele adviseur of andere derde partij (“Gegevens van klanten, verkopers of zakenpartners”). Voorbeelden van gegevens van klantverkopers of zakenpartners zijn onder andere:
 • Contactgegevens van een contactpersoon voor CODABEL-klant, verkoper of zakenpartners (zoals naam, zakelijke telefoonnummers, zakelijk adres, foto), inclusief voor het bijwonen van of deelnemen aan een promotioneel of ander CODABEL-evenement of wedstrijd;
 • Functiegerelateerde gegevens over klanten, verkopers of zakenpartners of hun vertegenwoordigers (zoals functietitel, verantwoordelijkheden, afdeling, werkverleden, kwalificaties en ervaring).
 • Financiële gegevens (zoals gegevens over financiële rekeningen van personen die verbonden zijn met een bepaald bedrijf) of gegevens over eigendom van onroerend goed die betrekking hebben op deze personen indien dit nodig is om de betaling op zich te nemen of om contractuele verplichtingen na te komen of voor due diligence-doeleinden of daarmee verband houdende doeleinden;
 • CCTV-beelden/toegangscontrole: Wij kunnen in de CODABEL-gebouwen CCTV en/of toegangscontroleprocedures inzetten (die de verwerking van CCTV-beelden van bezoekers en/of persoonsgegevens zoals de naam, de vertegenwoordigde organisatie en het tijdstip van de toegang inhouden) voor veiligheids- en rechtshandhavingsdoeleinden, voor het vaststellen of verdedigen van wettelijke rechten of om de vitale belangen van een persoon te beschermen.

Gegevens die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen wij bepaalde gegevens automatisch van uw apparaat verzamelen. In sommige landen, waaronder landen van de Europese Economische Ruimte, kunnen deze gegevens worden beschouwd als persoonsgegevens in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens die we automatisch verzamelen kan met name gegevens bevatten zoals uw IP-adres, apparaattype, cookie-ID, browsertype, brede geografische locatie (bijv. land of locatie op stadsniveau) en andere technische gegevens. We kunnen ook gegevens verzamelen over de manier waarop uw apparaat met onze website heeft geïnterageerd, inclusief de pagina’s die zijn bezocht en de links die zijn aangeklikt. Het verzamelen van deze gegevens stelt ons in staat om de bezoekers die naar onze Website komen, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze Website voor hen interessant is, beter te begrijpen. Wij gebruiken deze gegevens voor onze interne analyses en om de kwaliteit, relevantie en ervaring van onze Website voor onze bezoekers te verbeteren. Een deel van deze gegevens kan worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke traceertechnologie, waaronder webbakens.

Gegevens die wij verkrijgen van derden

Om te voldoen aan diverse voorschriften, of om achtergrondcontroles uit te voeren in overeenstemming met onze interne vereisten (indien toegestaan en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving), kunnen wij soms persoonsgegevens over u ontvangen van derden zoals databases met kredietcontroles, databases met politiek prominente personen, door de overheid geweigerde partijen, sancties en controlelijsten, uw werkgever, andere partijen in de vastgoedsector zoals makelaars, kopers, verkopers, kredietnemers, kredietverstrekkers, architecten, ingenieurs, landmeters, ontwikkelaars, verhuurders, huurders en financiële instellingen, evenals online databanken met bronnen en openbare registers. We zullen deze gegevens alleen verkrijgen als we hebben gecontroleerd of deze derden uw toestemming hebben of anderszins wettelijk toegestaan of verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Het type informatie dat wij van derden verzamelen, omvat bijvoorbeeld informatie over de vraag of u onderworpen bent geweest aan een bepaalde regelgevende actie of gerechtelijke procedure. Wij gebruiken de gegevens die wij ontvangen om de juistheid van de gegevens die wij over u bewaren te handhaven en te verbeteren en om eventuele risico’s die voortvloeien uit een relatie of toekomstige relatie met u en/of uw organisatie te beoordelen.

Gevoelige persoonsgegevens

Sommige gegevens die u verstrekt of die wij verkrijgen van derden (indien toegestaan door en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving) in verband met het uitvoeren van due diligence-onderzoek naar u of uw organisatie kan gevoelig zijn, zoals eventuele strafrechtelijke veroordelingen die u hebt ontvangen of gegevens over uw politieke activiteiten of religieuze banden (bijvoorbeeld in het kader van de vaststelling of u een politiek prominente persoon bent). Wij hebben deze gegevens nodig voor het uitvoeren van ‘ken uw tegenpartij’-controles en voor het anderszins beoordelen van risico’s in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in het kader van het aangaan van een overeenkomst met u/uw organisatie als potentiële klant of leverancier.

U kunt ons ook gegevens verstrekken over een gezondheidstoestand om ons te helpen bij het maken van aanpassingen om de toegankelijkheid van gebouwen en/of evenementen te waarborgen.

Als u ons gegevens over een andere persoon verstrekt, bevestigt u dat zij u hebben aangewezen om voor hen te handelen, dat u hen op de hoogte hebt gesteld van onze identiteit en de doeleinden (zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring) waarvoor hun gegevens zullen worden verwerkt en dat u de nodige toestemmingen hebt verkregen voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Als we voor het eerst contact met hen opnemen, kunnen we hen vertellen waar we de gegevens vandaan hebben.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (of anders beschreven op het verzamelpunt):

 • om gegevens over uw online account aan te maken en te beheren (indien van toepassing), om online diensten aan u te leveren, inclusief het faciliteren van uw deelname aan een discussieforum, en voor het beheer van de Website en het systeem;
 • om onze website(s) en onze producten en diensten te verbeteren;
 • voor due diligence-doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om financiële, reputatie-, krediet- of verzekeringsrisico’s die voortvloeien uit een relatie of toekomstige relatie met u/uw organisatie te beoordelen en/of de nodige anti-witwascontroles uit te voeren;
 • om u/uw organisatie te voorzien van de door u gevraagde informatie of producten en diensten en om de facturering en betaling te verzorgen;
 • om u servicegerelateerde communicatie te sturen, om de communicatie die u ons stuurt af te handelen en om feedback te vragen;
 • om uw deelname aan evenementen of wedstrijden waarvoor u zich heeft ingeschreven/waaraan u heeft deelgenomen te vergemakkelijken;
 • om trends in de vastgoedsector te identificeren;
 • om ervoor te zorgen dat de inhoud, diensten en reclame die wij aanbieden, zijn afgestemd op uw behoeften en belangen (of die van uw organisatie) en voor bedrijfsontwikkelingsdoeleinden;
 • om rechtstreeks of via onze agenten contact met u op te nemen per post, telefoon, fax, e-mail, sms of andere elektronische berichtendienst met aanbiedingen van goederen en diensten of informatie die voor u van belang kunnen zijn (inclusief informatie over de goederen en diensten van andere organisaties). Indien u geen marketinginformatie van ons wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven op het registratie- of contactformulier of contact met ons opnemen (mail naar: codabel@esset-pm.be). Wij zullen uw toestemming vragen voor het verstrekken van direct marketingmateriaal aan u, indien dit wettelijk verplicht is.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan de volgende categorieën ontvangers doorgeven:

 • aan onze groepsvennootschappen of gelieerde entiteiten, derde dienstverleners en partners:
 • die diensten op het gebied van gegevensverwerking aan ons leveren (bijvoorbeeld om de levering van, functionaliteit op of hulp bij het verbeteren van de veiligheid van onze Website of andere IT-infrastructuur te ondersteunen, om ons te helpen bij het uitvoeren van due diligence-onderzoeken, om namens ons marketing, analyses of onderzoek uit te voeren of om de levering van diensten aan onze klanten in het algemeen of in het kader van een bepaalde opdracht te ondersteunen);
 • met wie we gezamenlijke promotionele evenementen organiseren (om ervoor te zorgen dat u geen direct marketinginformatie over het evenement uit meerdere bronnen ontvangt); of
 • in het geval van groepsvennootschappen of gelieerde entiteiten, die op andere wijze persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven of die aan u worden gemeld wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen.
 • Meer informatie over onze groepsvennootschappen, gelieerde entiteiten en de externe dienstverleners die uw persoosgegevens kunnen verwerken (met inbegrip van hun locatie) kan op verzoek worden verstrekt door contact met ons op te nemen via de gegevens in de kop “Contact” hieronder.
 • Aan onze klanten en deelnemers aan een bod, met betrekking tot een bod en transacties waar u bij betrokken bent.
 • aan een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij waar wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;
 • aan een feitelijke of potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een feitelijke of voorgenomen aankoop, fusie of overname van een deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat we de koper ervan op de hoogte stellen dat hij uw persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden vermeld; aan elke andere persoon met uw toestemming voor de verstrekking.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie is onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonsgegegvens afhankelijk van de persoonsgegevens die worden verstrekt en de specifieke context waarin deze worden verzameld.

We zullen echter normaal gesproken alleen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer we de persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren, wanneer de verwerking in ons rechtmatige belang is en niet wordt overschaduwd door uw rechten, of wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens van u te verzamelen of kunnen we de persoonsgegevens op een andere manier nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.
Wanneer wij uw gevoelige persoonsgegevens verwerken, doen wij dat: in het kader van de door de toepasselijke wetgeving vereiste kennis- en antwoordcontrole; op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang; op grond van uw uitdrukkelijke toestemming; of om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

U kunt ervoor kiezen om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, tenzij anders aangegeven, zijn de gegevens die wij vragen noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u of uw organisatie en/of het leveren van diensten aan u of uw organisatie en het niet leveren daarvan zal het contracteringsproces en/of de levering van de betreffende diensten belemmeren.

Als we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in vertrouwen op onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zullen deze belangen normaal gesproken zijn: om onze diensten aan u te leveren, uw vragen te beantwoorden, onze Website(s) te verbeteren, marketing uit te voeren, of om illegale activiteiten op te sporen of te voorkomen.

Gezien de context waarin wij de verwerking van uw persoonsgegevens uitvoeren en de waarborgen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen (onder andere zoals beschreven onder de kop hieronder), wegen onze legitieme belangen niet op tegen een eventuele aantasting van uw individuele rechten en vrijheden. We kunnen andere legitieme belangen hebben en indien nodig zullen we u op het betreffende moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

Als u vragen heeft over of meer informatie nodig heeft over de wettelijke basis waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onder de kop “Contact”.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken zijn bedoeld om een niveau van veiligheid te bieden dat is afgestemd op het risico van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat alleen diegenen die toegang tot persoonsgegevens nodig hebben om hun taken en plichten uit te voeren, en derden die diensten aan ons verlenen of op een andere manier een legitiem doel hebben om toegang te krijgen tot deze informatie (zie onder de kop Met wie delen we uw persoonsgegevens?). Wanneer we een derde partij toegang geven tot persoonsgegevens, zullen we passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens worden gebruikt op een manier die in overeenstemming is met deze privacyverklaring en dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens wordt gewaarborgd.

Internationale gegevensoverdracht

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt in andere landen dan het land waar u woont. Deze landen kunnen andere wetten voor gegevensbescherming hebben dan de wetten van uw land (en in sommige gevallen kan het zijn dat ze niet zo beschermend zijn).

Onze webservers bevinden zich in de Verenigde Staten en onze groepsvennootschappen, gelieerde bedrijven en externe dienstverleners zijn wereldwijd actief. Dit betekent dat wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen, wij deze in elk van deze landen kunnen verwerken. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van een platform voor klantenbeheer van een derde partij dat persoonsgegevens verwerkt in de VS.

Wij nemen echter stappen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Zo kan bijvoorbeeld worden vertrouwd op de registratie van een derde dienstverlener bij het EU-VS-privacyschild (overeenkomstig artikel 45 van de algemene verordening inzake gegevensbescherming). Meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens kan op verzoek worden verstrekt door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens in de onderstaande kop “Contact”.

Bewaren van gegevens

We bewaren persoonsgegevens die we van u verzamelen wanneer we een doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om dit te doen. Als u een klant of verkoper bent (of een vertegenwoordiger van een klant of verkoper) dan worden de gegevens gedurende een bepaalde periode bewaard om ons in staat te stellen onze diensten te verlenen, te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten en, indien nodig, voor de vestiging, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.

Wanneer we geen lopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlsgegevens zijn opgeslagen in back-up-archieven), dan zullen we uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van elke verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Uw recht op gegevensbescherming

 • Als de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is, heeft u de volgende rechten:
 • Als u toegang wilt krijgen tot uw persoonsgegevens, deze wilt corrigeren, bijwerken of wilt laten verwijderen, dan kunt u dat te allen tijde doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de rubriek “Contact” hieronder.
 • Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens vragen. Ook hier kunt u deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de rubriek “Contact”hieronder.
 • U heeft het recht om te allen tijde af te zien van marketingcommunicatie die wij u toesturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link “uitschrijven” of “opt-out” in de marketingmails die wij u sturen of door te e-mailen naar codabel@esset-pm.be; onderwerp : mij uitschrijven). Als u zich wilt afmelden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing), neem dan contact met ons op via de contactgegevens onder de kop “Contact”.
 • Ook als wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij vóór uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens die op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming is uitgevoerd.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsinstantie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Wij reageren op alle verzoeken die wij ontvangen van personen die hun rechten op het gebied van gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Links naar andere websites

Wij linken naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites voor de manier waarop met informatie over hun gebruikers wordt omgegaan. In het bijzonder zijn wij, tenzij uitdrukkelijk vermeld, geen agenten voor deze websites of adverteerders en zijn wij niet bevoegd om namens hen verklaringen af te leggen. In ieder geval moet u de privacypraktijken van die derden onderzoeken.

Updates van deze privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen aan veranderende wettelijke, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring updaten, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met de betekenis van de wijzigingen die we aanbrengen. Wij zullen uw toestemming vragen voor alle belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring indien en waar dit vereist is door de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

U kunt zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt door de datum te controleren die boven aan deze Privacyverklaring wordt weergegeven.

Contact

Als u een e-mail of e-mails van CODABEL heeft ontvangen die u niet meer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via codabel@esset-pm.be mij uitschrijven). Als u anderszins vragen of zorgen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: codabel@esset-pm.be

(e-mail naar: a href=”mailto:codabel@esset-pm.be”>codabel@esset-pm.be onderwerp: Mijn_persoonsgegevens).

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de CODABEL-groepsentiteit (j) waarmee u of uw organisatie als leverancier of klant in dienst is; (ii) die overweegt een relatie met u of uw organisatie aan te gaan; en/of (iii) waarmee u als gebruiker van een bepaalde CODABEL in dienst bent.

(e-mail naar codabel@esset-pm.be )

©ALLE RECHTEN EXCLUSIEF VOORBEHOUDEN AAN CODABEL

Laten we over uw project praten!